O nas

Atex – zakres naszej działalności

W naszej pracy zajmujemy się tematyką bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem. Podejmujemy szereg działań, które mają na celu zabezpieczenie zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw przed wystąpieniem wybuchu w strefach zagrożenia. Naszą specjalnością jest działalność oparta o dyrektywę ATEX, wynikające z niej polskie ustawodawstwo i akty normalizacyjne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

W naszej ofercie można znaleźć wykonanie takich dokumentów jak:

 • Ekspertyzy w oparciu o dyrektywę ATEX,
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
 • Analiza układu sterowania,
 • Ocena zgodności maszyn (Ocena zgodności atex).
 • Audyt ATEX i analiza HAZOP
 • Ocena ryzyka/zagrożenia wybuchem,
 • Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem,

Nasze doświadczenie:

 • Biegły sądowy – specjalność: ocena zgodności maszyn oraz linii technologicznych,
 • Stanowisko: Ekspert techniczny bezpieczeństwa maszyn– praca w ramach Jednostki Notyfikowanej,
 • Stanowisko: Specjalista ds. oceny zgodności maszyn – wykonanych ponad 235 ocen maszyn oraz linii technologicznych w różnych gałęziach przemysłu.

Nasza wiedza i kwalifikacje

 • Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia (Warszawa – Zielonki) uprawnienia do wykonywania prac z wiązanych z dostępem do materiałów wybuchowych w procesach technologicznych
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach kierunek: „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • mgr inż. elektroenergetyk – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki kierunek: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”,
 • Szkolenie: „Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu”,
 • Szkolenie: „Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD)”,
 • Szkolenie PIP: „Bezpieczna maszyna – budowa i eksploatacja – wymagania prawne i techniczne”,
 • Szkolenie: „Dokumentacja maszynowa”,
 • Szkolenie: „Dyrektywa EMC”,
 • Kurs pedagogiczny – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – uprawniający do prowadzenia szkoleń.

Posiadamy ponad 12 lat doświadczenia w przemyśle

Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

100%

pozytywnych opinii

235+

zrealizowanych projektów

200+

zadowolonych klientów

Nasze uprawnienia

 • Uprawnienia wykonywania samodzielnych prac dozoru związanych z stosowaniem materiałów wybuchowych w procesach technologicznych (art. 20 ust. 1 – Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego)
 • Certyfikat kompetencji „Manager odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego” wydawany przez Jednostkę Certyfikującą GIG (Główny Instytut Górnictwa)
 • Uprawnienia energetyczne do 110kV (Eksploatacja + Dozór + Pomiary) – Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Krakowie,
 • Uprawnienia Głównego Specjalisty BHP,
 • Uprawnienia Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS),
 • Uprawnienia Inspektora Ochrony przeciwpożarowej
Adres

ul Piltza 44/95
30-392 Kraków