Ocena zagrożenia wybuchem

 

Firma Atex Doradztwo posiada w swojej ofercie także kompleksową obsługę w zakresie wykonania oceny ryzyka zagrożenia wybuchem. Zajmujemy się sporządzeniem oceny ryzyka na każdym etapie inwestycji w zależności od miejsca, jego potrzeb oraz wymagań klienta. Nasz współpraca z klientami charakteryzuje się indywidualnym podejściem. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z faktu, że nasze działania i wydawane ekspertyzy oraz opinie mają bezpośrednie przełożenie na zdrowie i bezpieczeństwo osób użytkujących dane przestrzenie. Dlatego zawsze dokładamy wszelkich starań, aby wykonywane przez nas oceny ryzyka zagrożenia wybuchem były zgodne ze stanem faktycznym i pozwalały zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym. Skontaktuj się z nami już dziś, a my pomożemy Ci zwiększyć bezpieczeństwo w swoim zakładzie!

poproś o ofertę wydania oceny zagrożenia wybuchem

Potrzebujesz otrzymać ocenę zagrożenia wybuchem ? A może chciałbyś dowiedzieć się czegoś na temat oceny ryzyka wybuchu w Twojej firmie?
Zadzwoń pod numer: +48 690 025 027 lub skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego!

Czym jest ocena zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem może być także nazywana oceną ryzyka wybuchu. Oba dokumenty obejmują te same zagadnienia więc ich nazwy używane są zamiennie.  Ocena zagrożenia wybuchem jest ekspertyzą wykonywaną w oparciu o obliczenia. Dokument ten wskazuje strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz potencjalne inicjały wybuchu. Wykonanie oceny ryzyka wybuchu powinno stanowić skrupulatną analizę poziomu bezpieczeństwa instalacji lub całego obiektu. W oparciu o ten dokument wykonywane są dalsze czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i doborem atestowanego sprzętu. Ocena zagrożenia wybuchem wykonywana jest aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pracownikom i wszystkim osobom przebywającym w pobliżu instalacji lub w strefach potencjalnego zagrożenia.

 

Jaki jest cel oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych?

Ocena ryzyka wybuchu jest dokumentem dużej wagi w zakładach gdzie występują czynniki zagrożenia oraz strefy zagrożenia wybuchem. Najważniejszym celem sporządzenia takiej ekspertyzy jest zidentyfikowanie i szczegółowe opisanie zagrożenia wybuchem w określonych strefach technologicznych obiektów przemysłowych. Ocenę zagrożenia wybuchem wykonuje się także aby wykluczyć ewentualne czynniki mogące stanowić ryzyko wybuchu. Specjalista sporządzający ocenę ryzyka wybuchu powinien wziąć pod uwagę parametry zapalności i wybuchowości stosowanych w zakładzie materiałów i uwzględnić je w odniesieniu do parametrów operacji i procesów wykonywanych w danej przestrzeni.

Prawidłowo i skrupulatnie wykonana ocena ryzyka wybuchu jest podstawą do dalszych prac nad dokumentacją taką jak np. dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Ułatwia ona także prawidłowy dobór i montaż urządzeń tak aby ich użytkowanie było bezpieczne w danym środowisku. W strefach zagrożenia wybuchem należy uwzględnić również grupę wybuchowości i klasę temperaturową przy doborze wszelkiego rodzaju sprzętu.

 

Co obejmuje ocena zagrożenia wybuchem?

Ekspertyza jaką jest ocena zagrożenia wybuchem powinna być zawsze wykonana przez specjalistów z zakresu ochrony przeciwwybuchowej. Zakres oceny ryzyka wybuchu jest szczegółowo określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Zgodnie z nim ocena zagrożenia wybuchem obejmuje:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej.

Oprócz tego należy uwzględnić również:

  • zachodzące procesy technologiczne i ich wzajemne oddziaływania,
  • występujące w procesie substancje i mieszaniny,
  • klasyfikację stref zagrożonych wybuchem,
  • ocenę zagrożenia wybuchem,
  • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych,
  • prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

 

audyt-atexocena zagrożenia wybuchem – podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia oceny ryzyka wybuchem leży na pracodawcy reguluje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

Ponadto ocena zagrożenia wybuchem stanowi podstawę do dalszej analizy i wykonania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Tą kwestię natomiast reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, które w polskim ustawodawstwie wdraża Dyrektywę ATEX USERS 1999/92/WE.

Przy wykonywaniu oceny zagrożenia wybuchem stosuje się także zapisy szeregu norm, które dotyczą atmosfery wybuchowej i zasad postępowania w jej obrębie. Nie bez znaczenia jest także wiedza i doświadczenie specjalisty sporządzającego ekspertyzę jaka jest ocena ryzyka wybuchowego. Dlatego zawsze warto decydować się na współpracę wyłącznie z najlepszymi fachowcami w branży bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Doskonałym przykładem takiej profesjonalnej firmy jest właśnie Atex Doradztwo.