Oferta

Wyznaczanie strefy zagrożenia wybuchem

Czy Twoje miejsce pracy jest wystawione na ryzyko wybuchu? Nasza specjalistyczna usługa wyznaczania stref zagrożenia wybuchem jest kluczem do zabezpieczenia Twojego biznesu. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie dokładnie określić obszary, które mogą stanowić zagrożenie, i pomóc Ci w zastosowaniu skutecznych środków zapobiegawczych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy przyczynić się do bezpieczeństwa Twojej firmy i jej pracowników.

Działalność atex doradztwo w zakresie wyznaczania stref zagrożonych wybuchem

Firma Atex Doradztwo przeprowadzając czynności w zakresie wyznaczania stref zagrożonych wybuchem szacuje częstotliwość emisji substancji palnej do otoczenia z aparatów urządzeń instalacji procesowej a także częstotliwość jej obecności wewnątrz urządzeń procesowych. Oprócz tego przeprowadza klasyfikację rodzaju zagrożenia i wyznacza zasięg strefy zagrożenia wybuchem. Jest to jeden z najważniejszych elementów prac nad wyznaczaniem stref zagrożonych wybuchem gdyż w największym stopniu decyduje o zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie przemysłowym. Niezależnie od tego czy wyznaczanie stref odbywa się po raz pierwszy czy też wymagana jest ich korekta lub sprawdzenie, Atex Doradztwo podejmuje się wszystkich tego typu zadań i wykonuje je z najwyższą starannością i dokładnością. W sytuacji gdy w grę wchodzi ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo nie ma miejsca na ustępstwa i półśrodki. Polecamy te usługi, ponieważ stanowią gwarancję ochrony przeciwwybuchowej dla Twojej firmy.

Strefy ex – klasyfikacja, weryfikacja i analiza, czyli zakres czynności w zakresie ich wyznaczania

Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem wchodzi w skład obowiązków pracodawcy i jest wymagane także przy sporządzaniu dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Oferujemy swoja wiedzę i doświadczenie również na tym etapie czynności gwarantujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zakładzie.

W ramach naszych zadań przy wyznaczaniu stref zagrożonych wybuchem zajmujemy się:

  • klasyfikacją rodzaju zagrożenia wybuchem oraz wyznaczeniem zasięgu strefy danego zagrożenia wybuchem, zarówno wynikającym z obecności palnych pyłów, gazów, par cieczy jak również mieszanin hybrydowych,
  • klasyfikacją rodzaju zagrożenia wybuchem oraz wyznaczeniem zasięgu strefy danego zagrożenia wybuchem już na etapie projektowym. Tak wczesne działanie pozwalają wyeliminować błędne założenia projektowe a także prawidłowo dobrać urządzenia oraz osprzęt przy pracach zapewniających bezpieczeństwo przeciwwybuchowe,
  • weryfikacją oraz kontrolą ustalonych i wyznaczonych już stref zagrożenia wybuchem, wynikającą ze zmian wprowadzonych w obrębie instalacji procesowej, a mających istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego,
  • analizą zastanego stanu a także opracowaniem koncepcji zmiany i poprawy rodzaju wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem oraz ograniczenia ich zasięgu co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów zakupu urządzeń.

Wszystkie przeprowadzane przez nas czynności wynikają bezpośrednio z konieczności dostosowania zakładów przemysłowych do wymogów tzw. dyrektywy ATEX. W polskim ustawodawstwie znajduje ona odzwierciedlenie w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń pod numer +48 690 025 027 lub napisz maila na adres biuro@atex-doradztwo.pl *Ofertę otrzymasz w ciągu maksymalnie 24h.

Strefy zagrożenia wybuchem – rozporządzenie

Zarówno obowiązek wyznaczania stref zagrożonych wybuchem w zakładach przemysłowych jak i zakres czynności w tym temacie regulowany jest przez przepisy prawa. W polskim ustawodawstwie wiążące jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

Zaufali nam

Klienci o nas

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Usługi tej firmy są zawsze realizowane na czas i z najwyższą starannością, co sprawia, że każdy klient czuje się wyjątkowo.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta to znaki rozpoznawcze Pana Andrzeja, dzięki czemu współpraca z firmą Atex Doradztwo to czysta przyjemność.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Elastyczność i szeroka oferta usług tego przedsiębiorstwa gwarantują zadowolenie nawet najbardziej wymagających klientów. Polecam!!!

Kiedy należy wyznaczyć strefy zagrożone wybuchem?

Interesują Ci informacje na temat strefy ex i wymagań? Obowiązek przestrzegania wymogów dyrektywy ATEX, w tym wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem, ciąży na zakładach, gdzie występują palne i wybuchowe pyły, gazy, pary palnych cieczy, mgły i mieszaniny hybrydowe. Pracodawcy w takiej sytuacji mają obowiązek określenia zarówno rodzaju jak i zasięgu stref zagrożonych wybuchem, czyli stref dla palnych gazów i par cieczy: 0, 1 i 2 oraz dla palnych pyłów: 20, 21 i 22. Co to oznacza?

Strefy 0, 1 i 2 odnoszą się do sytuacji gdy zagrożenie wybuchem jest spowodowane występującymi w powietrzu gazami palnymi, mgłą i parą palnych cieczy. Natomiast strefy 20, 21, 22 to miejsca gdzie zagrożenie wybuchem wywołane jest przez palne pyły. W obu przypadkach najwyższy poziom zagrożenia oznaczony jest przez 0 i 20. Tym samym ten poziom zagrożenia opisuje się jako strefa, w której atmosfera wybuchowa występuje ciągle, utrzymuje się przez długi czas lub często. Nieco niższy poziom stanowi strefa 1 i 21, którą charakteryzuje się jako strefę, w której atmosfera wybuchowa może wystąpić okresowo podczas normalnej pracy. Najniższy poziom zagrożenia wybuchem oznaczany jest symbolem 2 i 22. Strefy te opisywane są jako obszary gdzie atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnej pracy, jeżeli jednak wystąpi, to utrzymuje się krótki czas.

Strefa zagrożona wybuchem może zostać wyznaczona zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i w przestrzeniach na zewnątrz budynków. Wyznaczenie strefy zagrożenia wybuchem odbywa się na podstawie objętości mieszaniny wybuchowej w powietrzu. W ten sposób przyjmuje się, że strefa potencjalnego wybuchu występuje wszędzie tam gdzie mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni, a jej wybuch w pomieszczeniu spowoduje gwałtowny wzrost ciśnienia nie mniejszy niż 5 kPa.

Posiadamy ponad 12 lat doświadczenia w przemyśle

Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem

100%

pozytywnych opinii

235+

zrealizowanych projektów

200+

zadowolonych klientów

Adres

ul Piltza 44/95
30-392 Kraków