Realizacje

Realizacje

Przemysł: Zbrojeniowy (produkcja amunicji)
Miejsce: Polska
Przedmiot: Linia do produkcji amunicji z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.
Zakres: Ocena wymagań technicznych maszyn wykorzystujących materiały wybuchowe w podczas produkcji amunicji

Przemysł: Farmaceutyczny
Miejsce: Warszawa
Przedmiot: Linia do rozlewania płynu dezynfekującego
Zakres: Ocena zagrożenia wybuchem + DZPW

Piec komorowy opalany gazem

Przemysł: Produkcja alkoholów (GINU)
Miejsce: Kraków
Przedmiot: Instalacja maszyn do produkcji GINU.
Zakres: Ocena zagrożenia wybuchem +DZPW

Przemysł: Hutnictwo
Miejsce: Ostrowiec (Huta Celsa)
Przedmiot: Piec komorowy opalany gazem
Zakres: Audyt ATEX

Rozlewnia gazu płynnego
Malarnia naczep samochodów ciężarowych

Przemysł: Gas & Oil
Miejsce: Dębica (Polska)
Przedmiot: Rozlewnia gazu płynnego
Zakres: Audyt ATEX

Przemysł: Transport
Miejsce: Wieluń (Polska)
Przedmiot: Malarnia naczep samochodów ciężarowych
Zakres: Audyt ATEX

Instalacja odsiarczania spalin
Magazyn farb

Przemysł: Energetyka
Miejsce: Myszków (Polska)
Przedmiot: Instalacja odsiarczania spalin
Zakres: Audyt ATEX

Przemysł: Logistyka
Miejsce: Częstochowa
Przedmiot: Magazyn farb
Zakres: Ocena zagrożenia wybuchem + DZPW